कारण के हो, किन छैन एक मानिस संग भेट्न केटी । यस कारण लागि, यो मान्छे छैन, केटी सकिन्छ शर्म, उहाँले मई छैन नजिक छ । उहाँले गर्न पूर्ण स्वतन्त्रता छ । उहाँले यस्तो सिद्धान्त

About